PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova: Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței

Adresa: MD-2012, mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 78
Tel: 0(22) 515-151
E-mail: [email protected]
Site: www.consumator.gov.md

Examinarea reclamației se efectuează la prezentarea bonului de casă sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.